Home > Academic > Highlights

Asian English Usage Contest Hong Kong 2015-2016

2016-06-23

Heat Event

Name Class Class No. Award
Chan Ling Fung 1E 3 Gold Award
Cheung Ka Lai Jamie 1E 8 Gold award
Trevor Chow 2A 9 Gold Award
Mohammad-Sufian 2C 22 Gold Award
Chan Cheuknam Oswin 1E 1 Silver Award
Leung Yik Sum 1E 19 Silver Award
Lui Anson 2D 16 Silver Award
Wong Kin Ming 2D 29 Silver Award

Final Event

Name Class Class No. Award
Wong Kin Ming 2D 29 Gold Award (Champion)
Trevor Chow 2A 9 Silver Award
Mohammad-Sufian 2C 22 Gold Award
Lui Anson 2D 16 Gold Award
Chan Cheuknam Oswin 1E 1 Silver Award
Leung Yik Sum 1E 19 Silver Award
Cheung Ka Lai Jamie 1E 8 Silver award